برچسب: توزيع دخانيات
رژیم حقوقی حاکم بر تولید، توزیع دخانیات در ایران
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

رژیم حقوقی حاکم بر تولید، توزیع دخانیات در ایران

رژیم حقوقی حاکم بر تولید، توزیع دخانیات در ایران پدیدآور: روزبه طاهری سال دفاع: 1394 دانشگاه: پردیس البرز دانشگاه تهران استاد راهنما: حسن بادینی استاد مشاور: بیژن عباسی چکیده: تبیین اینکه قواعد حقوقی حاکم بر تولید، توزیع و مصرف دخانیات چیست و تابع چه مقرراتی است و چه عواملی باعث به وجود آمدن چنین شیوه‌ای…..