برچسب: تهیه آثار علمی و پژوهشی
بررسی لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: در این نشست لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت…