برچسب: تهدید
چشم محیط‌زیست به مجلس دهم

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چشم محیط‌زیست به مجلس دهم


دکتر علی‌محمد شاعری نماینده مردم بهشهر در مجلس دهم گفت: در حوزه منابع طبیعی و مدیریت جنگلها، مراتع و کنترل پدیده بیابانزایی عرصه‌های طبیعی کشور به‌رغم گستردگی و ظرفیتهای بسیار عظیم، به‌عنوان منابع پایه متضمن پایداری اکولوژیکی (تولید اکسیژن، حفاظت از منابع آب، خاک و…) و زیست‌محیطی، متأسفانه در مدیریت منابع به‌ویژه از حیث حفاظت، اصلاح، احیا، توسعه و بهره‌برداری با فشار مضاعف و خارج از توان، شاهد سیر قهقرا در وضعیت و ظرفیتهای اکولوژیکی این منابع و بالغ بر 2 میلیارد تن در سال فرسایش آبی و بادی خاک، کاهش شدید تنوع زیستی و تهدید انقراض برخی از ظرفیتهای بی‌بدیل فون و فلور و تهدید همه‌جانبه پدیده بیابانزایی هستیم که یقیناً مدیریت و پایداری توسعه، نیازمند تحول بنیادین در نگاه به سیاستها، برنامه‌ها، حمایتها، ساختارها و… و نیز مهندسی مجدد و بازتعریف نقش بهره‌برداران در اعمال مدیریت بر عرصه‌های مذکور، به‌ویژه از حیث حفاظت و بهره‌برداری است.
..