برچسب: تهدید امنیت ملی
انواع جرایم اینترنتی
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

انواع جرایم اینترنتی

انواع جرایم اینترنتی در سراسر جهان میلیاردها دستگاه انواع رایانه فعالیت می‌کنند و تعداد قابل‌توجهی از آنها با تارگاه جهانی وب در ارتباط هستند. این موضوع از یک‌سو جنبه‌های تأثیرگذار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد و از سوی دیگر بستر ورود تبهکاران دیجیتالی را هموار می‌کند. یکی از زیرساختهای ضروری موردنیاز در کنار توسعه…..