برچسب: تهدید امنیت زنان
مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان

در گفت‌وگو با  دکتر سیمین کاظمی مطرح شد مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان اصلاحیه: با توجه به چاپ مطلبی تحت عنوان «مزاحمت های خیابانی؛ چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان» در تاریخ چهارشنبه دوازدهم آبان ماه که مصاحبه‌ای بود با سرکار خانم سیمین کاظمی پزشک و جامعه شناس که متأسفانه نام ایشان از ابتدای…..

مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان

در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان تهدید امنیت زنان در بیرون از منزل و آسیبهایی وارده به اقتضای شرایط روحی و جسمی بر آنان، امروزه یکی از دغدغه‌های جدی کارشناسان اجتماعی است و با رویکردهای متفاوت این مسئله را تبیین می‌نمایند. تحلیل‌گران اجتماعی با توجه به آسیبهای فردی و…..