برچسب: تن فروشی
از فشار قبر تا فشار فقر
۲۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از فشار قبر تا فشار فقر

یادداشت از فشار قبر تا فشار فقر   بهمن ویسی روزی از روزهای عهد نوجوانی، گذرم به گورستان شهر افتاد. پیش از طلیعه آفتاب، مردان محاسن سپیدی با سر و روی خاک‌آلود از فراز تپه‌های قبرستان پایین می‌آمدند. در سیمای آنان معنویتی خاص و گیرا، موج می‌زد که جای آن داشت ساعتها نشست و بر…..