برچسب: تنظیم روابط انسانها
تقلب نسبت به قانون، مخل نظم و ناقص اخلاق
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقلب نسبت به قانون، مخل نظم و ناقص اخلاق

امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط انسانها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت اکثر فقها و صاحب‌نظران صرف‌نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مسأله متفق القولند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منافع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است…