برچسب: تنبیه کودکان
ناآگاهی و شکنجه سفید کودکان
24 آبان 1395
بدون دیدگاه

ناآگاهی و شکنجه سفید کودکان

ناآگاهی و شکنجه سفید کودکان   ثریا عزیز پناه- پیمان‌نامه حقوق کودک، انواع تنبیه را برای کودکان منع کرده است؛ از تنبیهات جسمی که غدغن است گرفته تا تنبیهات روحی و روانی و آن چیزی که به‌اصطلاح به آن غفلت می‌گوییم، چه غفلت از نیازهای اولیه کودک و چه غفلت به‌عنوان نادیده گرفتن و بی‌توجهی…..

تعارض آزار و شکنجه کودکان با حقوق آنان
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

تعارض آزار و شکنجه کودکان با حقوق آنان

تعارض آزار و شکنجه کودکان با حقوق آنان     پیمان‌نامه حقوق کودک، انواع تنبیه را برای کودکان منع کرده است؛ از تنبیهات جسمی که غدغن است از تنبیهات بدنی گرفته تا تنبیهات روحی و روانی و آن چیزی که به‌اصطلاح به آن غفلت می‌گوییم، چه غفلت از نیازهای اولیه کودک و چه غفلت به‌عنوان…..