برچسب: تناسخ ارواح
عقائد فرقه ای و قتل خانوادگی

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عقائد فرقه ای و قتل خانوادگی


مقدمه:
 برخی صحنه‌های جنایت به جهت وضعیت صحنه و نوع و شدت ارتکاب جنایت، خواه‌ناخواه تأثیرات شدیدی بر روح و روان اشخاص حاضر و ناظر در محل (در کوتاه‌مدت و بلندمدت) می‌گذارد، خاطره‌ای که در اینجا نقل می‌کنم مربوط به قتل دسته‌جمعی اعضای یک خانواده است که تصور نمی‌کنم صحنه آن جنایت را هرگز فراموش کنم…