برچسب: تمهیدات
تصویب‌نامه در خصوص
 فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی
۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تصویب‌نامه در خصوص
 فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی

شماره۴۵۸۰۵/ت۵۳۱۵۶هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد…