برچسب: تمایمت ارضی
نکاتی چند از حقوق و جزا
13 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق و جزا

نکاتی چند از حقوق و جزا     قسمت (3) نکته 1: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است. نکته 2: اگر جرمی در یک هواپیما که در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ‌یک از…..