برچسب: تفکیک
آب شرب از مصارف بهداشتی جدا می‌شود؟

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آب شرب از مصارف بهداشتی جدا می‌شود؟


باوجود نظر وکلای مجلس مبنی بر جداسازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها و روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، هنوز این اتفاق عملیاتی نشده و اماواگرهایی برای تحقق این امر وجود دارد. وزارت نیرو قطعاً قصد دارد این کار را عملیاتی کند، اما مانند همه طرحها ی لازم اجرا با بن‌بست مالی و مسایل دیگری روبرو شده است.
..

برای تقسیم ملک مشترک
 چه باید کرد؟

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برای تقسیم ملک مشترک
 چه باید کرد؟


اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچک‌تر. مثلاً 5000 مترمربع زمین به قطعات 200 مترمربع تقسیم شود.
ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه به‌طور جداگانه انجام‌شده، تقسیم‌نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ استعلامهای رسمی به اداره ثبت محل ارسال می‌شود تا سند جدید صادر گردد.
..

اعطاء اختیار تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه
به شهرداری هنگام اخذ جواز غیرقانونی و غیرشرعی است
۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعطاء اختیار تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه
به شهرداری هنگام اخذ جواز غیرقانونی و غیرشرعی است

تاریخ: 10 تیر 1395

کلاسه پرونده: 94/1058

شماره دادنامه: 244

موضوع رأی: ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

شاکی: آقای امید محمدی
…