برچسب: تفکیک قوا
ضرورت حمایت فرهنگی از قانون اساسی
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ضرورت حمایت فرهنگی از قانون اساسی

موضوع این پایان‌نامه بررسی شیوه‌های پیشگیری از نقض قانون اساسی در ایران است. در خصوص شیوه‌های پیش‌گیری از نقض قانون اساسی در ایران بررسی انواع نظارت ضرورت می‌یابد …

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است…

مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران
17 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است…

مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
19 دی 1395
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: دکتر ولی رستمی ناشر: خرسندی سال انتشار: 1395 قیمت: 18000 تومان نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ازنظر نحوه تفکیک قوا شبیه نظام نیمه ریاستی با قوه مجریه دورکنی است و شامل مقام رهبری (رئیس کشور) و رئیس‌جمهور (رئیس دولت) است. برابر اصل 113…..

استاد حقوق اساسی
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

استاد حقوق اساسی

مصاحبه با دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی     به‌طورکلی از حیث نظری، از منظر حقوقی نقش اصول و ارزشهای اخلاقی در شکل‌گیری، تحکیم و تقویت و رشد و ارتقاء موازین حقوقی مربوط به انتخابات در چه حدی است؟ اخلاق در میان میدان حقائق و واقعیات قرار می‌گیرد. اخلاق معیار خوبیهاست ولی برای…..