برچسب: تفکر
تفکر، مقدمه جهاد با نفس
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

تفکر، مقدمه جهاد با نفس

تفکر، مقدمه جهاد با نفس (برگرفته از چهل حدیث امام خمینی) جواد محدثی اولین شرط جهاد با نفس و حرکت به‌سوی خدا «تفکر» است، یعنی انسان در شب و روز اندکی بیندیشد که هدف مولای او از آوردن انسان به این دنیا و فراهم کردن اسباب راحتی و دادن بدن سالم و قوای صحیح و…..