برچسب: تفاوت شرط
نکاتی چند از حقوق مدنی
8 آبان 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق مدنی

نکاتی چند از حقوق مدنی قسمت ( 10 )   نکته 1: منظور از اینکه مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی بین طرفین بیرزد و معیارش «شخصی» است برعکس منفعت عقلایی داشتن که معیارش «نوعی» بوده و مقصود این است که نوع متعارف بشر آن را سودمند بداند. نکته 2: منظور از اینکه مورد…..