برچسب: تـاریـخ حقـوق
تـاریـخ حقـوق
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تـاریـخ حقـوق1- پیش از آریاییها- اقوام قبل از ورود آریاها در پهنه ایران زمین عبارتند از:
اقوام عیلامی که در خوزستان- فارس- سواحل خلیج‌فارس- لرستان پشتکوه- بختیاری و ایلام امروز سکونت داشتند و بعد قوم لولوبی Lullubi که در اطراف دریاچه ارومیه و کوهپایه‌های اطراف می‌زیستند.
اقوام دراویدی در بلوچستان شمالی اقوام باکتری (باختری) در شمال شرق خراسان، اقوام آماردها در شمال ایران که شهر آمل از یادگارهای آنها است و کادوسیان در گیلان و تپورها در مازندران (طبرستان)…