برچسب: تغییرجنسیّت
بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
 همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است…