برچسب: تعهد پرداخت بانکی
رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بین‌المللی)
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بین‌المللی)

رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بین‌المللی) نویسندگان: جعفر نوری یوشانلویی، محسن اهالی آباده چکیده در این مقاله کوشش شده است، با نگاهی حقوقی به مجموعه مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی و بهره‌گیری از فن قیاس با دیگر شیوه های پرداخت شناخته شده، مکانیزم این…..