برچسب: تعهد مدنی
ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی نویسندگان: راضیه عبدالصمدی؛ احمد هنردوست؛ صدیقه جوان چکیده مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ‌یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز در خصوص ماهیت و قلمرو آن…..