برچسب: تعهد به انتقال مال غيرمنقول
نکاتی چند از حقوق مدنی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق مدنی

نکاتی چند از حقوق مدنی قسمت 6 نکته1: قراردادهای خصوصی (عقود غیر معین)، عقودی هستند که در مقابل اصطلاح عقودمعین بکار می‌روند و منظور از عقودمعین، عقودی می‌باشند که در قانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش‌بینی‌شده است مثل عقد بیع، عقد صلح و…. نکته2: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی…..