برچسب: تعقیب
مامور موفق
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مامور موفق

روزهای اولی که دادسرا احیاء شد دادستان قدر قدرت ما سیاستهای جنایی خوبی اتخاذ کرده بود که فکر کنم در نوع خودش بی نظیر بود …

دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده‌دارد؟

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده‌دارد؟
گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگیهای موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هر چه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.
 کی پای دادستان به تعقیب جرم کشیده می‌شود؟؟؟