برچسب: تعقیب
مامور موفق
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مامور موفق

روزهای اولی که دادسرا احیاء شد دادستان قدر قدرت ما سیاستهای جنایی خوبی اتخاذ کرده بود که فکر کنم در نوع خودش بی نظیر بود …

دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده‌دارد؟

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه