برچسب: تعزیر
جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی
27 فروردین 1396
بدون دیدگاه

جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی

جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی   به موجب ماده پنج قانون ائین دادرسی کیفری،جرائم به دو دسته تقسیم میشوند،دسته اول جرائمی هستند که حیثیت عمومی انان دارای اهمیت مخصوص است،دسته دوم جرادئمی که هرچندحیثیت عمومی دارد ولی اهمیت ان از حیثیت نظام مملکتی و ؛آسایش عامه به درجه نوع…..

موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران
27 فروردین 1396
بدون دیدگاه

موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران

در حقوق جزای اسلامی ،اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد.معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است ،ولی ارتکاب معصیتی قابل تعریز است که مشمول حد ،واز نظر فقهای عامه ،کفاره نباشد.این گونه معاصی قابل تعزیر است و معصیت از نظر آنها اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود، ارتکاب رفتاری است که شرعا”معصیت به حساب نمی آید،ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام وجلوگیری از مفاسد اجتماعی و اصلاح فرد و جامعه آنها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می کند که در ماده ۱۷قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مستلزم مجازات بازدارنده معرفی شده است…

انواع تعزیر و ضوابط آن
25 فروردین 1396
بدون دیدگاه

انواع تعزیر و ضوابط آن

در این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام تعیین شود. نویسنده براى رسیدن به این هدف به بررسى روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه مى رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است…

تناسب مجازات با جرم در نظام قضایب اسلام
14 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تناسب مجازات با جرم در نظام قضایب اسلام

تناسب مجازات و جرم یکی از اصول مسلم حاکم بر تعیین مجازاتها خصوصاً در حقوق کیفری اسلام است. تناسب جرم و مجازات از چنان اهمیتی برخوردار است که ممکن است …

بررسی فقهی حکم پول‌شویی از دیدگاه امام خمینی (ره)
19 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی فقهی حکم پول‌شویی از دیدگاه امام خمینی (ره)

پول‌شویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاه‌برداری و…، صورت می‌گیرد تا این اموال به‌ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد …

بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاعاتی
4 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاعاتی

بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاعاتی     نویسندگان: عبدالرضا اصغری، حسین اسد زاده بنابی، یاسر ملک پور شلمزاری چکیده ازآنجاکه موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می‌باشد، لذا مجازات آنها نیز به‌طور دقیق معین‌شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به‌طور غیردقیق، در چارچوبی…..

کفالت در حد و تعزیر
4 بهمن 1395
بدون دیدگاه

کفالت در حد و تعزیر

کفالت در حد و تعزیر   نویسنده: رحیم نوبهار چکیده کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است. کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به‌عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین‌وسیله تضمین شود. روایاتی که…..