برچسب: تعرفه کالا
حل‌وفصل اختلافات گمرکی
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حل‌وفصل اختلافات گمرکی

بروز اختلاف ممکن است راجع به ارزش کالا یا تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه باشد. منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک، آیین‌نامه اجرایی آن، سایر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است (بند گ ماده 1 قانون گمرک)…