برچسب: تعدیل مهریه و نامشخص بودن میزان آن
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریه [مهر]
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریه [مهر]

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریه [مهر] پدیدآور: حسن صادقی ناشر: تهران؛ ماهواره: 1395 مشخصات ظاهری: 148 صفحه معرفی مختصر: در کتاب حاضر نگارنده مباحث مربوط به بحث مهریه را موردبررسی قرار می‌دهد. او در این کتاب بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریهیه می‌پردازد. لازم به ذکر است نگارنده در این کتاب در چهارفصل کلی…..