برچسب: تصویب قانون
مجازات شرکتهای متخلف

۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات شرکتهای متخلف


دنیای حقوق: اگر در گذشته این اشخاص بودند که به تنهایی مرتکب جرم می‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما این بار در پوشش شرکتها یا موسسات به فعالیت مجرمانه خود می‌پردازند.
اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیش بینی کرده اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد…