برچسب: تصمیمات قضایی
بررسی اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور فروش و گزارش اصلاحی  در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور فروش و گزارش اصلاحی در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

چنان‌چه شخص ثالثی راجع به دستور فروش صادره از محاکم حقوقی و گزارش اصلاحی تنظیم‌شده توسط دادگاه، ادعای حقی داشته باشد در چه صورت قابلیت طرح و رسیدگی دارد؟ (دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 یا طرح دعوای ابطال دستور فروش و گزارش اصلاحی)؟ …

منع ضابطان از ورود به جرایم مرتبط با حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منع ضابطان از ورود به جرایم مرتبط با حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان


دنیای حقوق: جلسه‌ای در روز یکشنبه 27 تیر ماه با حضور جمعی از مسوولین قضایی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستانهای شهرستانها و روسای دادگاههای عمومی بخش استان تهران حضور داشتند…