برچسب: تصرف مالگین
پرسش و پاسخ حقوقی
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش: اگر زن در خانه به‌دور ازچشم شوهرش به شخص دیگری (مرد) پیامکهای نامناسب بدهد، حکمش چیست؟…