برچسب: تشیع
چه زمانی زن می‌تواند جدای از شوهر خود زندگی کند؟

۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چه زمانی زن می‌تواند جدای از شوهر خود زندگی کند؟


طبق قانون هیچ زنی حق ندارد جدای از شوهرش در خانه‌ای مستقل زندگی کند الا در دو مورد.
قوانین جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قوانین دین مبین اسلام و شریعت مقدس تشیع وضع شده است.
از آنجاییکه اسلام برای همه روابط میان‌فردی حقوقی را قائل شده است روابط زناشویی نیز از این قاعده مستثنی نیست…