برچسب: تشریفات
اصول حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصول حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه

دادرسی را اگر بتوان به معنای رساندن داد یا اعمال حکم بر موضوع تعریف کرد نوعی حرکت و کنکاش فکری و عملی در آن دیده می‌شود که یک‌سویش دادرس و در سوی دیگر آن، طرفین دعوی قرار دارند…

تشریفات و آیین اعطای مهلت
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تشریفات و آیین اعطای مهلت

تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا می‌شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون‌گذار معین شوند تا هم ‌بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد…