برچسب: تسخیر تمدن فرنگی
حقوقدانان اهل قلم
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حقوقدانان اهل قلم

ثابت کرمانی شاعر، روزنامه‌نگار، مشروطه‌خواه و حقوقدان سیدحسین گلستانه معروف به انتظام‌السادات، ناشر روزنامه توفان و از آزادیخواهان صدر مشروطه بود. او که اهل کرمان می‌بود سفرهایی نیز به خراسان و بخارا و سمرقند کرد. دیوان اشعاری از او باقی مانده است که در حدود چهارهزار بیت شعر دارد. ثابت مدتها به وکالت دادگستری اشتغال…..