برچسب: تساوی حقوق مرد و زن
نگاهی به تاریخ حقوق بشر و حقوق زن در اروپا (استاد مطهری)

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی به تاریخ حقوق بشر و حقوق زن در اروپا (استاد مطهری)


در اروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هائی آغاز شد. نویسندگان و متفکران قرن 17 و 18 افکار خود را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر باپشتکار عجیبی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از این دسته از متفکران و نویسندگانند…