برچسب: ترک فعل
بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه
2 خرداد 1396
بدون دیدگاه

بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه

پدیدآور: محمد نعمت الله زاده مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: علی بهرامی نژاد دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ دفاع: 1395 چکیده این پایان نامه برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل، ترک فعلها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: مجرد ترک فعل، ترک فعل مسبوق به…..

واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد
28 فروردین 1396
بدون دیدگاه

واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد

عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می‌پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسایل مورد مناقشه میان فقها و حقوق‏دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است …

توصیف جرم
25 فروردین 1396
بدون دیدگاه

توصیف جرم

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود…

فرزندکشی
19 فروردین 1396
بدون دیدگاه

فرزندکشی

از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعده کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم…

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن…..

مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟

مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟ عنوان: قاعده تعیین مسؤول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان‌بار نویسنده:علیرضا یزدانیان چکیده یکی از ارکان مسؤولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین…..