برچسب: ترکه متوفی
بررسی احکام و آثار اموال انتقال ناپذیر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی احکام و آثار اموال انتقال ناپذیر

انتقال‌پذیری اموال در هیچ قانونی به صراحت نیامده است ولی از مجموع احکام مربوط به حقوق مالی به خوبی استنباط می‌شود، انتقال ناپذیرشدن ملک جنبه استثنایی دارد و ممکن است سبب آن حکم قانون باشد یا قرارداد خصوصی…

پرداخت بدهی میت بر عهده کیست؟
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرداخت بدهی میت بر عهده کیست؟

بسیار اتفاق می‌افتد که با فوت فرد، خانواده او به‌علت ناآگاهی از قوانین یا به‌خاطر داغدار بودن، دچار مشکلاتی در آینده از قبیل مواجه شدن با طلبکاران او می‌شوند. این در‌حالی است که با رعایت نکاتی که در اینجا بیان می‌شود، می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کرد…