برچسب: ترویج فرهنگ رضوی
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی هیأت وزیران در جلسه 1393/6/16 به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ ـ به‌منظور توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرساختها…..