برچسب: ترمینولوژی حقوق
ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی
۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی

امیر حسین مصدق
متن پیش رو مصاحبه ای است با دکتر حبیب الله حبیبی استاد، محقق و وکیل پایه دادگستری پیرامون کتاب وزین ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی به قلم ایشان که می خوانید:

حقوق دریایی شاخه ای از حقوق تجارت است که در آن از قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی و حمل و نقل با آن سخن گفته می‌شود…