برچسب: تذکر کتبی
گران‌فروشی و مجازات آن
3 آذر 1395
بدون دیدگاه

گران‌فروشی و مجازات آن

گران‌فروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد….