برچسب: تخلفات گمرکی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی
۱۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی شماره124711مورخ 11/10/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در…..

تخلفات گمرکی   Customs offenses
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تخلفات گمرکی Customs offenses

تخلف گمرکی عبارت است از، هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن (منصرف از جرم قاچاق)، یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظامنامه یا سایر مقررات گمرکی، خواه متضمن زیان‌مالی دولت باشد، خواه نباشد.. تخطی از قوانین و حقوق گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تخلف گمرکی گویند…