برچسب: تحویل گرایانه
مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض  حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی

مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض  حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال دفاع:1395 مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: مهدی منتظر قائم استاد مشاور: فرید محسنی دانشجو: محمد دارابی واحد حریم خصوصی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر است و در مبانی فقهی، دینی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی…..