برچسب: تحقیقات مقدماتی
منشور حقوق متهم
31 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

منشور حقوق متهم

متهم علی رغم اینکه قانون به اعمال و رفتارهای او مشکوک است،اما در پیشگاه قانون دارای حقوقی است که بشر به تجربه و خطا توانسته این حقوق را احصا و در قالب تاسیس نوینی تحت عنوان « منشور حقوق متهم » ارائه کند. منشور حقوق متهم 1 ـ هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود،…..

حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
25 بهمن 1395
بدون دیدگاه

حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

حقوق شهروندی که عمدتاً از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومتها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود که نیازمند دقت و توجه لازم دست‌اندرکاران قضایی به‌ویژه در مرحله دادسرا می‌باشد …

اختیارات بازپرس در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
13 بهمن 1395
بدون دیدگاه

اختیارات بازپرس در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

با عنایت به تغییرات قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی شده بررسی شود که آیا اختیار بازپرس در قانون آیین دادرسی مصوب 1395 کاهش‌یافته یا نه و این‌که اختیارات بازپرس باعث استقلال ایشان در مقابل مقام تعقیب می‌شود و عملکرد بازپرس در تحقیقات مقدماتی از بعد نظارت چگونه می‌باشد…

اصل برابری سلاحها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

اصل برابری سلاحها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

اصل برابری سلاحها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر   نویسندگان: منوچهر توسلی نائینی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ زهره نصراللهی چکیده اصل برابری سلاحها به این معنا است که هریک از طرفهای دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به‌طرف…..