برچسب: تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل
تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به‌واسطه ترک فعل
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به‌واسطه ترک فعل

تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به‌واسطه ترک فعل   نویسندگان: بهزاد جودکی؛ محمدهادی صادقی چکیده نقش ترک فعل در وقوع جنایت، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تألیفات حقوقی بوده است. قانون‌گذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به‌واسطه ترک فعل را موردپذیرش قرارداد و شرایطی برای امکان تحقق…..