برچسب: تجدید نظر خواهی
گذری بر چکیده  آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی
27 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی

  در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 14 رای تجدیدنظر  و دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور  در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با حق واخواهی از آرای قضایی  تقدیم می شود.    تجدیدنظر خواهی قبل از انقضاء مهلت واخواهی مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده:  اگر محکومٌ علیه…..

نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی
21 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران، شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران فردی را به اتهام افترا محاکمه و به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید …

«اثبات علم بایع به قیمت معامله در حین معامله، با مشتری است.»
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

«اثبات علم بایع به قیمت معامله در حین معامله، با مشتری است.»

نقدی بر رأی اصراری شماره ۸- 1378/5/5 دیوان عالی کشور «اثبات علم بایع به قیمت معامله در حین معامله، با مشتری است.» خلاصه پرونده- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در تاریخ74/2/14 دادخواستی به طرفیت آقای «د» و خانم «ط» به خواسته «الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ۹ فرعی از ۱۰۵۸۶ اصلی بخش…..