برچسب: تجاری و تخصصی
مقابله بانک مرکزی با جنگ قیمتی بانکها و مؤسسات اعتباری
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

مقابله بانک مرکزی با جنگ قیمتی بانکها و مؤسسات اعتباری

جنگ قیمتی جریان نقد بانکها را تشدید کرد مقابله بانک مرکزی با جنگ قیمتی بانکها و مؤسسات اعتباری     قائم‌مقام بانک مرکزی بابیان اینکه در سالهای اخیر ریسک فعالیتهای بانکی در کشور بالا رفته و داراییهای ریسکی بانکها به‌شدت افزایش‌یافته است،اظهار داشت: این در حالی است که سرمایه بانکها متناسب با رشد داراییهای مذکور…..