برچسب: تامین مصرف داخلی
حاکمیت ملی بر ذخایر نفت و گاز
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

حاکمیت ملی بر ذخایر نفت و گاز

حاکمیت ملی بر ذخایر نفت و گاز   بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دنبال تصویب سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز در سال 1377 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تقدیم آن به مقام معظم رهبری، سرانجام این سیاستها در روزهای پایانی سال 1379 به دولت…..