برچسب: تأدیب
حق منع تحقیر در زندانها

۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق منع تحقیر در زندانها


زندانیان دارای کرامت انسانی هستند که در فصول سوم و چهارم قانون اساسی نیز به آن اشاره‌شده است که در ذیل این قوانین به‌حق منع شکنجه و تحقیر نیز تأکید شده است.
 بر اساس آمارها ۲۲۸ هزار زندانی محبوس در زندانهای کشور تحمل کیفر می‌کنند که ۹۷ درصد آنها را مردان و ۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند و ۳۲ هزار و ۲۷۷ زندانی در تهران داریم، آمارها به همین‌جا ختم نمی‌شود و طبق اعلام رسمی از سوی مسئولان قضایی، بیشترین زندانیان در گروههای سنی ۲۶ تا ۳۲ سال هستند…

بررسی وضعیت قانونی پرونده آزار کودک پنج ماهه؛

چه مجازاتی در انتظار پدر شیشه‌ای آزاررسان است؟
۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی وضعیت قانونی پرونده آزار کودک پنج ماهه؛

چه مجازاتی در انتظار پدر شیشه‌ای آزاررسان است؟

در این مورد با توجه به این‌که نوزاد نمی‌تواند شکایت کند، قانون راه‌کاری حمایتی ایجاد کرده که نهادهای مردمی می‌توانند شاکی باشند؛ پس مشکلی از این جهت نداریم.
براساس قانون حمایت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست امکان گرفتن سرپرستی نوزاد از پدرش وجود دارد و قانون می‌تواند سلب صلاحیت کند. در این زمینه قوانین دیگری نیز داریم که حتی دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند در چنین موضوعی ورود پیدا کند.
..