برچسب: بیمه
کار ، بیمه و تامین اجتماعی
7 تیر 1394
بدون دیدگاه

کار ، بیمه و تامین اجتماعی

به بازماندگان تمامی بیمه شدگان فوت شده مشمولین مقررات سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مستمری پرداخت می‌گردد.و این امر محدود و مقید به سال تاسیس سازمان…..