برچسب: بیمه گزار
مخالف ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان هستیم
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مخالف ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان هستیم

رئیس کانون انجمن صنفی استان مرکزی: مخالف ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان هستیم رئیس کانون انجمن صنفی استان مرکزی با اشاره به اینکه منابع و داراییهای سازمان تأمین اجتماعی حاصل اندوخته بیمه‌شدگان آن است، گفت: به همین دلیل با ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان مخالف هستیم. علی…..

تورقی بر مقررات بیمه
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تورقی بر مقررات بیمه

تورقی بر مقررات بیمه بر اساس ماده 19 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمه‌شده با رعایت شرایط زیر واجد شرایط شناخته می‌شوند و مستمری دریافت می‌کنند 1_ همسر بیمه‌شده متوفی تا زمانی که مجدداً ازدواج‌نکرده باشد. 2_ شوهر بیمه‌شده، مشروط بر آنکه اولاً درآمد کافی برای…..