برچسب: بیمه اعتیاد
بازبینی دستورالعمل «بیمه اعتیاد»

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازبینی دستورالعمل «بیمه اعتیاد»


معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی گفت: دستورالعمل بیمه اعتیاد به پیشنهاد بهزیستی در حال بازبینی است و تاکنون این دستورالعمل برای مراکز دولتی، سرپایی و متادون درمانی تصویب شده بود که با رایزنیهای صورت گرفته، الگوها در حال تغییر است.
..