برچسب: بیماریهای شغلی
ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار
۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار

ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار نویسندگان: محمد بهروزیه، علی روحانی نژاد چکیده دراین پژوهش، این مسأله موردبررسی قرار می‌گیرد که شیوه کنونی رسیدگی کیفری به پرونده‌های مربوط به حوادث کار با چه مشکلاتی روبه‌رو بوده و نوع این جنس پرونده‌ها با «شیوه میانجی‌گری کیفری» تا چه اندازه سنخیت و…..