برچسب: بیع
بیع مال آینده
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بیع مال آینده

بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آن‌چه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد…

ثمن شناور در فقه و قانون تجارت
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

امروزه و با گستردگی حمل‌ونقل و ارتباطات، دنیا به سمت تعامل، گام برداشته و همکاریها در سطح تولیدات ملی و فراملی بسیار بیشتر از گذشته شده است…

قرارداد تشکیل بیع
30 فروردین 1396
بدون دیدگاه

قرارداد تشکیل بیع

جدید موضوع : در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول انجام استعلامات از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی وشهرداری وغیره وجلب موافقتهای سازمانهای مربوطه لازم است ، و در نتیجه، شرایط موجود اجازه انشاء عقد یا تنظیم سند رسمی انتقال را در زمان دلخواه به طرفین نمی دهد…

بیع کالی به کالی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بیع کالی به کالی

اجتماع فقهابربطلان بیع کالی به کالی است ،منتهی باید دیدمفهوم دقیق این کلمات چیست وشارع دقیقاّ چه چیزی رانهی فرموده است . این تحقیق نشان خواهدداد آنچه نهی شده بیعی است که درآن ثمن ومثمن هردودینی باشند که قبل از بیع وجودداشته اند نه آنکه به موجب بیع به وجود آمده وبه صورت نسیه برعهده طرفین قرارگیرند ، بیعی که خصوصاّ درتجارت بین الملل بسیاررایج است وبطلان آن موجب اشکال درجریان تجاری می گردد، نظریه فوق مستظهر به اقوال برخی فقهای عظام نیز هست که درنتیجه مورد اجماع رامحدود به همان بیع دو دین سابق برمعامله می کند، ضمن آنکه اجماع دراین خصوص مستند است و خود دلیل مستقل محسوب نمی شود…

آثار اشتباه در موضوع معامله
23 فروردین 1396
بدون دیدگاه

آثار اشتباه در موضوع معامله

انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات وقراردادهایی که افراد جامعه منعقدمی سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیری شود…

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی
20 فروردین 1396
بدون دیدگاه

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . (1) بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . (2) بنابراین بعد از مطالعه ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی ” (3) که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد…

حقوق مدنی عقود معین (1) شامل تحلیل عقود: بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حقوق مدنی عقود معین (1) شامل تحلیل عقود: بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح

مباحث قراردادها از مهم‌ترین بخشهای حقوق مدنی در نظام حقوقی کشور ماست که هر دانشجو و حقوقدانی نیازمند به بررسی، مطالعه و تعمق در آن می‌باشد. مباحث قراردادها در یک نگاه کلی به دو بخش تقسیم می‌شود..

بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به‌عوض معلوم» تعریف کرده است. از آنجا که کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به ‌کار رفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اموال غیرمادی هم می‌تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ …

امکان تأخیر مالکیت مبیع از زمان بیع؛ بوسیله شرط حفظ مالکیت
23 بهمن 1395
بدون دیدگاه

امکان تأخیر مالکیت مبیع از زمان بیع؛ بوسیله شرط حفظ مالکیت

این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره‌شده است، بررسی شود …