برچسب: بوروکراسی
نظام بوروکراسی دانشگاههای ایران صحیح عمل‌نکرده است

۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام بوروکراسی دانشگاههای ایران صحیح عمل‌نکرده است


رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه نظام بوروکراسی باید فرمت دهی صحیح، برنامه‌ریزی و پیشرفت را در پی داشته باشد، گفت: متأسفانه در دانشگاههای ایران نظام بروکراسی چنین عمل‌نکرده و این‌یک معضل است.
 فردین اخلاقیان، در گردهمایی معاونان اداری مالی دانشگاههای سراسر کشور، طی سخنانی به وضعیت آموزش عالی قبل از انقلاب اشاره و اظهار کرد: در سال 60 تنها 70 هزار دانشجو در کشور حضور داشتند که وابستگی شدیدی نیز به دانشگاههای خارج از کشور داشتند…